ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΛΟΙ

Στην Peugeot Motocycles γνωρίζουμε ότι τα επαγγελματικά δίκυκλά έχουν ιδιαίτερα εντατική χρήση. Έτσι σχεδιάζουμε, αναπτύσσουμε και δημιουργούμε συγκεκριμένα σκούτερ για επαγγελματική χρήση.

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ AFTER SALES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

TWEET 50cc, TWEET 125cc και e-Streetzone. Σε όλες τις εταιρείες που χρησιμοποιούν επαγγελματικά Peugeot προσφέρουμε υπηρεσίες Leasing, προνομιακή χρηματοδότηση και προνομιακές after sales υπηρεσίες. Ενημερώστε μας για τις ανάγκες και θα δημιουργήσουμε μαζί το πακέτο υπηρεσιών που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες τις επιχείρησή σας.

Copyright © 2024 Peugeot Motocycles.
Powered by PowerSite.