Νομικές Δεσμεύσεις

Εισαγωγή

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της της ΤΕΟΜΟΤΟ Α.Ε.-Γενική Αντιπροσωπεία Peugeot στην Ελλάδα. Aυτή η ιστοσελίδα ανήκει και λειτουργεί με την άδεια της PSA Peugeot Citroen. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας περιορίζονται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις γι΄αυτό σας παρακαλούμε να διαβάσετε τα παρακάτω. Για του σκοπούς των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων "αυτή η ιστοσελίδα" εννοείται ώς η ιστοσελίδα της PSA Peugeot Citroen, η οποία περιέχει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες που σχετίζονται με αυτήν. Οι άλλες ιστοσελίδες μπορεί να περιέχουν όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι είναι διαφορετικοί από αυτή την ιστοσελίδα. Κατά την πλοήγηση σας στις ιστοσελίδες της PSA Peugeot Citroen παρακαλούμε ελέγξτε τους όρους και τις προϋποθέσεις και μην υποθέσετε ότι οι παρόντες ισχύουν για όλες τις ιστοσελίδες της PSA Peugeot Citroen

Disclaimers και υποδείξεις

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσεις με άλλες εξωτερικές ιστοσελίδες (που δεν ανήκουν και /ή λειτουργούν από την PSA Peugeot Citroen). Καθώς ακολουθείτε αυτές τις συνδέσεις, η εξωτερική ιστοσελίδα μπορεί να εμφανιστεί σε ολόκληρη την οθόνη (σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να πατήσετε την επιλογή της επιστροφής σε προηγούμενη σελίδα για να επιστρέψετε) ή σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί σε ένα πλαίσιο αυτής της ιστοσελίδας (σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποήσετε τις επιλογές πλοήγησης μέσα στο πλαίσιο).

Όταν μία εξωτερική σύνδεση εμφανίζεται στα πλαίσια αυτής της ιστοσελίδας, αυτό γίνεται για μεγαλύτερη ευκολία στην πλοήγηση και δεν υπάρχει καμμία ευθύνη όσον αφορά την εξωτερική ιστοσελίδα ακόμη και όταν η ιστοσελίδα ανήκει σε άλλη εταιρεία της Peugeot.

Αυτές οι συνδέσεις παρέχονται για να σας βοηθούν να βρίσκετε σχετικές ιστοσελίδες, υπηρεσίες και /η προϊόντα τα οποία σας ενδιαφέρουν, γρήγορα και εύκολα. Είναι δική σας ευθύνη να αποφασίσετε εάν οι υπηρεσίες και /ή τα προϊόντα που εμφανίζονται σας ενδιαφέρουν. Η PSA Peugeot Citroen δεν είναι υπεύθυνη γιά τους ιδιοκτήτες ή τους λειτουργούς των εξωτερικών ιστοσελίδων ή για τα προϊόντα/υπηρεσίες που παρέχονται από αυτές ή για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας τους και δεν δίνει ή παρυσφρείει σε προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή άλλους όρους ή εκφράσεις σε σχέση με αυτές και δεν έχει καμμία ευθύνη σε σχέση με αυτές (περιλαμβανομένης όποιας ευθύνης προκύψει από αξίωση ότι το περιεχόμενο των εξωτερικών ιστοσελίδων, με τα οποία συνδέεται αυτή η ιστοσελίδα, παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων μερών). Όλες οι πληροφορίες ή συμβουλές που παρέχονται από αυτήν την ιστοσελίδα είναι γενικής φύσεως και δεν θα πρέπει να βασίζεστε σε αυτές για τη διαδικασία απόφασης. Η PSA Peugeot Citroen προσπαθεί να σας διαβεβαιώσει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτήν την ιστοσελίδα είναι σωστές αλλά δεν ευγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών. Η PSA Peugeot Citroen δεν είναι υπεύθυνη για όποια πράξη ενεργείτε βασιζόμενοι στις πληροφορίες ή συμβουλές ή για την απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί ως αποτέλεσμα της ενέργειας σας.

Όλο το υλικό που περιλαμβάνεται στις ιστοσελίδες της PSA Peugeot Citroen είναι μόνο για πληροφοριακό σκοπό και δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων. Το υλικό που περιλαμβάνεται εδώ ή οποιαδήποτε συμβουλή σε οποιοδήποτε ζήτημα δεν προσφέρεται ως νόμιμο. Η PSA Peugeot Citroen με ακρίβεια αρνείται όλη την υπευθυνότητα σε οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με οτιδήποτε και αναφορικά με τις συνέπειες οποιασδήποτε ενέργειας ή παραληφθείσας πράξης μερικώς ή εν ολοκληρεία στηριζόμενης σε ολόκληρο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας.

Θυμηθείτε ότι καθώς οδηγείτε είστε πρεσβευτής της κατηγορίας στην οποία τα προϊόντα μας εμφανίζονται και γι΄ αυτό παρακαλούμε να ενεργείτε σύμφωνα με τα ακόλουθα:

* Οδηγείτε πάντα με υπευθυνότητα, σύμφωνα με τον νόμο και με σεβασμό προς τους άλλους.
* Φοράτε εγκεκκριμένο κράνος και προστατευτικό ρουχισμό.
* Τηρείτε πάντα τις οδηγίες και το πρόγραμμα συντήρησης όπως αναγράφεται στο τεχνικό εγχειρίδιο.
* Ποτέ μην πίνετε αλκοόλ και οδηγείτε.

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί δείχνει εικόνες κίνησης οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες με επαγγελματίες αναβάτες. Ποτέ μην προσπαθείτε ενέργειες οι οποίες μπορεί να είναι επικίνδυνες.

Τα χαρακτηριστικά προορίζονται γιά να περιγράψουν αμερόληπτα τα προϊόντα μας και την ικανότητα απόδοσης τους αλλά μπορεί να διαφέρουν σε κάθε μηχάνημα.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ο εικονιζόμενος εξοπλισμός και τα χρώματα διαφέρουν από αγορά σε αγορά.

Όροι και Προϋποθέσεις

Πνευματική ιδιοκτησία

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει υλικό το οποίο περιλαμβάνει κείμενο, φωτογραφίες, ταινίες, αρχεία PDF και άλλες εικόνες και ήχους τα οποία υπόκεινται στην πλήρη προστασία τη πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην PSA Peugeot Citroen ή έχει μεταβιβαστεί η άδεια τους από τους ιδιοκτήτες έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν σε αυτήν την ιστοσελίδα.

Αυτή η ιστοσελίδα επίσης περιλαμβάνει εμπορικά σήματα. Όλα τα σήματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ιστοσελίδα ανήκουν στην PSA Peugeot Citroen ή έχει εκχωρηθεί η άδεια χρήσης τους από τους ιδιοκτήτες τους.

Μπορείτε να:

Εισέλθετε σε οποιοδήποτε κομμάτι αυτής της ιστοσελίδας.
Εκτυπώσετε ένα αντίγραφο από μία ή όλες τις σελίδες για δική σας πληροφόρηση.

Δεν μπορείτε:

Να αντιγράψετε (είτε εκπυπώνοντας, είτε αποθηκεύοντας σε δισκέτα, είτε φορτώνοντας με άλλον τρόπο), να διανέμετε (περ. των αντίγραφων διανομής), να μεταδώσετε, μεταβάλλετε ή επεμβείτε με οποιοδήποτε τρόπο στο υλικό που περιλαμβάνεται σε αυτήν την ισοσελίδα. Αυτοί οι περιορισμοί ισχύουν γιά ένα μέρος ή για ολόκληρο το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας: μετακίνηση δημιουργίας, εμπορικού σήματος ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στο πρωτότυπο υλικό, σύνδεση με άλλη ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας.

Εάν επιθυμείτε να δώσετε κείμενο ή άλλη σύνδεση με αυτήν την ιστοσελίδα, παρακαλούμε στείλτε μας e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση email: webmaster@peugeotscooters.com με λεπτομέρειες όπως:

- το URL(s) της ιστοσελίδας(ων) με τις οποίες μας προτείνετε να έχουμε σύνδεση
- το URL(s) αυτής της ιστοσελίδας της οποίας εσείς προτείνετε να έχει σύνδεση με κάποια άλλη.

και θα εξετάσουμε το αίτημα σας. Είναι δική μας απόφαση εάν συμφωνούμε με το αίτημα σας να το πραγματοποιήσουμε.

Αλλαγές σε Όρους και Προϋποθέσεις

Η PSA Peugeot Citroen μπορεί να αλλάξει τους όρους και τις προϋποθέσεις και το disclaimer από στιγμή σε στιγμή. Καθώς επισκέπτεστε αυτήν την ιστοσελίδα δέχεστε ότι οι ισχύοντες όροι και προϋποθέσεις καθώς και το disclaimer σας δεσμεύουν και έτσι θα πρέπει να ελέγχετε αυτούς κάθε φορά που επαναεπισκέπτεστε αυτήν την ιστοσελίδα.

Αλλαγή/Λειτουργία της ιστοσελίδας

Η PSA Peugeot Citroen μπορεί να αλλάξει το σχήμα και τη διάταξη αυτής της ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή.
Η PSA Peugeot Citroen μπορεί να αναβάλλει τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας για αναβάθμιση ή ενημέρωση του περιεχομένου οποιαδήποτε στιγμή.
Η PSA Peugeot Citroen διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Ισχύων νόμος και αρμόδια δικαστήρια

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τον Ολλανδικό νόμο και σε περίπτωση αμφισβήτησης αναφορικά με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ή οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με αυτή την ιστοσελίδα, είτε βλάβη αυτής, αρμόδια είναι τα Ολλανδικά δικαστήρια τα οποία έχουν τη δικαιοδοσία για όποια αμφισβήτηση.

Προσωπικά δεδομένα

Στην PSA Peugeot Citroen προσπαθούμε να σας δώσουμε τον μεγαλύτερο έλεγχο των προσωπικών σας πληροφοριών. Γενικά, μπορείτε να επισκεφθείτε την ισοσελίδα μας χωρίς να μας πείτε ποιός είστε ή να αποκαλύψετε προσωπικές πληροφορίες. Παρόλα αυτά υπάρxουν περιπτώσεις όπου χρειαζόμαστε πληροφορίες από εσάς, όπως το όνομα σας και η διεύθυνση email. Αποτελεί πρόθεση μας να σας ενημερώνουμε πριν συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς στο Internet. Εάν επιλέξετε να μας δώσετε προσωπικές πληροφορίες μέσω του Internet –για να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή να σας κάνουμε συνδρομητές, για παράδειγμα—πρόθεση μας είναι να σας ενημερώνουμε γιά το πως θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες. Εάν μας πείτε ότι δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες ως βάση για περαιτέρω επικοινωνία, θα σεβαστούμε τις επιθυμίες σας.
Διατηρούμε λίστα με τα domains από τους ανθρώπους που μας επισκέπτονται.

Αναλύουμε αυτά τα στοιχεία για στατιστική και τάσεις και κατόπιν τα απορρίπτουμε.

Οι ιστοσελίδες PSA Peugeot Citroen περιέχουν συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες. Η PSA Peugeot Citroen δεν είναι υπεύθυνη για τα πνευματικά διακιώματα ή το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων.

Σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα οποιουδήποτε επισκέπτεται αυτήν την ιστοσελίδα. Παρακαλούμε διαβάστε τα προσωπικά δεδομένα προσεκτικά, έτσι ώστε να καταλάβετε πώς συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας διαθέτετε. Με την υποβολή των προσωπικών σας στοιχείων, θα μεταχειριστείτε ως έχοντας δώσει την άδεια σας για αποκαλύψεις αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα.

Τι καλύπτουν τα πνευματικά δικαιώματα;

Αυτά τα πνευματικά δικαιώματα καλύπτουν τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών, οι οποίες συλλέγονται μέσω ή σε σχέση με αυτήν την ιστοσελίδα.

Ποιός είναι υπεύθυνος για τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται σε αυτήν την ιστοσελίδα;

Η PSA Peugeot Citroen ελέγχει τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται σε αυτό το site.
Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες (πχ. όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο και email) για να:
* απαντήσουμε σε ζητήματα ή απορίες που έχουν υποβληθεί από εσάς
* εκπληρώσουμε παραγγελίες ή εφαρμογές που έχουν υποβληθεί από εσάς
* διαχειριστούμε ή να φέρουμε εις πέρας υποχρεώσεις μας από συμφωνία που έχετε κάνει μαζί μας
* προλαμβάνουμε και επιλύουμε προβλήματα σχετικά με τα παρεχόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες προς εσάς.
* κατασκευάζουμε προϊόντα ή υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

Ως ένα μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών από ην ιστοσελίδα μας θεωρείται το εξής: οι πληροφορίες που μας παρέχετε μπορεί να μεταφερθούν σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Περιοχής (“EEA” Εuropean Economic Area). Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που κάποιος υπολογιστής εξυπηρέτησης δικτύου είναι τοποθετημένος σε χώρα εκτός ΕΕΑ ή κάποια από τις υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών βρίσκεται σε χώρα εκτός ΕΕΑ. Αυτές οι χώρες μπορεί να μην έχουν παρόμοιους νόμους προστασίας δεδομένων όπως στην ΕΕΑ.

Εάν μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας εκτός της ΕΕΑ κατ΄αυτόν τον τρόπο, θα πάρουμε μέτρα γιά να σας διαβεβαιώσουμε ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων θα συνεχιστεί. Επιπροθέτως, εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ενόσω βρίσκεστε εκτός ΕΕΑ, οι πληροφορίες σας μπορεί να μεταφερθούν εκτός ΕΕΑ για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Ως εξαίρεση όπως έχει καθοριστεί στα πνευματικά δικαιώματα, δεν θα αποκαλύψουμε καμία προσωπικά αναγνωρίσιμη πληροφορία χωρίς την άδεια σας εκτός εάν μας έχει καθοριστεί από τον νόμο, ή μας έχει ζητηθεί να το κάνουμε (για παράδειγμα, εάν μας ζητηθεί μέσω της νομικής οδού ή για τους σκοπούς της παρεμπόδισης ή απάτης ή άλλης παράβασης) ή εάν πιστεύουμε ότι τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για να προστατέψει και/ή υπερασπιστεί των δικαιωμάτων μας, για την προσωπική προστασία ή προστασία περιουσίας και αυτής των χρηστών μας/πελατών μας κλπ.

Παρέχοντας επιπρόσθετες πληροφορίες σε εσάς και μοιράζοντας τις πληροφορίες σας.

Κάποιες στιγμές θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες γιά σκοπούς άλλους από αυτούς που έχουμε αναφέρει πιό πάνω. Πιστεύουμε ότι αυτή η επιπρόσθετη χρήση θα σας ωφελήσει. Παρ΄όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να μην επιθυμείτε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας κατ΄ αυτόν τον τρόπο. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για τους σκοπούς που παραθέτονται παρακάτω εάν μας έχετε υποδείξει ότι δεν επιθυμείτε τη χρήση τους καθώς υποβάλλετε αυτές τις πληροφορίες. Επιπλέον, εάν οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για κάποιο ή γιά όλους τους παρακάτω σκοπούς, παρακαλούμε ενημερώσατε μας. Θα σταματήσουμε τη χρήση των πληροφοριών σας γιά τέτοιους σκοπούς το συντομότερο δυνατό. Σε αυτή τη περίπτωση, θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω για όσο χρονικό διάστημα είναι λογικό.

Κάποιες στιγμές θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας ως εξής:

Έρευνα αγοράς και κατανομή των στοιχείων πωλήσεων
Ενημέρωση για τα προϊόντα μας και τις υπηρεσίες μας, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει και τηλεφωνική επικοινωνία.
Παροχή των πληροφοριών στα συνεργαζόμενα γραφεία της PSA Peugeot Citroen, οι οποίες μπορεί να βρίσκονται εκτός ΕΕΑ, για να μπορέσουν να σας στείλουν πληροφορίες οι οποίες μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Επιπλέον, κάποιες φορές θα θέλαμε να δώσουμε το όνομα σας, τη διεύθυνση και e-mail και ό,ποιο άλλο προσωπικό δεδομένο μας έχετε υποβάλλει σε επιλεγμένα τρίτα μέρη, τα οποία μπορεί να βρίσκονται εκτός ΕΕΑ. Αυτά τα τρίτα μέρη μπορεί να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας γιά:
Έρευνα αγοράς και κατανομή των στοιχείων πωλήσεων
Ενημέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους
Παροχή των πληροφοριών στα συνεργαζόμενα γραφεία και εταιρείες για να μπορέσουν να σας στέλνουν πληροφορίες οι οποίες μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Συλλογή των μη προσωπικών πληροφοριών

Υπάρχει περίπτωση να συλλέξουμε αυτομάτως μη προσωπικές πληροφορίες γιά εσάς όπως ο τύπος του internet browser που χρησιμοποιείτε ή την ιστοσελίδα από την οποία ήλθατε στο site μας. Επίσης μπορεί να συναθροίσουμε λεπτομέρειες τις οποίες μας έχετε υποβάλλει (για παράδειγμα την ηλικία σας και την πόλη που ζείτε). Δεν μπορείτε να αναγνωριστείτε από αυτές τις πληροφορίες και χρησιμοποιούνται μόνο για να μας βοηθήσουν να παρέχουμε αποτελεσματικές υπηρεσίες σε αυτήν την ιστοσελίδα.. Υπάρχει περίπτωση να παρέχουμε σε τρίτα μέρη τις μη-προσωπικές πληροφορίες ή τα συναθροιστικά δεδομένα σε σύνδεση με αυτό το site.

H χρήση των cookies

Υπάρχει περίπτωση να αποθηκεύσουμε κάποιες πληροφορίες (κοινώς γνωστές ως "cookie") στον υπολογιστή σας καθώς κοιτάτε το site μας. Μπορούμε να διαβάσουμε αυτά τα cookies για πληροφοριακούς σκοπούς όταν επισκεφθείτε ξανά την ιστοσελίδα μας. Ο τύπος της πληροφορίας που συλλέγουμε ως αποτέλεσμα του cookie που έχετε δεχτεί είναι συγκεκριμένος στον υπολογιστή σας και περιλαμβάνει τη διεύθυνση IP, την ημέρα και την ώρα που ο υπολογιστής σας επισκέφθηκε αυτήν την ιστοσελίδα, ποιά μέρη της ιστοσελίδας επισκέφθησαν και εάν όλες οι σελίδες λειτούργησαν επιτυχώς. Αυτή η πληροφορία είναι ανώνυμη, εκπροσωπεί τον υπολογιστή παρά το άτομο.
Χρησιμοποιούμε την πληροφορία cookie για να βελτιώσουμε την γνώση για τη χρήση της ιστοσελίδας μας και για να έχουμε την δυνατότηατα να εξακριβώνουμε εάν η ιστοσελίδα λειτουργεί σε ευνοϊκό επίπεδο. Αυτό μας επιτρέπει να εμπλουτίζουμε τις ηλεκτρονικές παροχές μας προς εσάς και να σας εξασφαλίζουμε μία διασκεδαστική και καινοτομική διά μέσω συστήματος εξυπηρέτηση.

Chat rooms, notice boards, newsgroups

Εάν κάποια στιγμή αυτό το site προσφέρει chat rooms, υπηρεσίες επικοινωνίας, newsgroups κλπ. υπάρχει περίπτωση να συλλέξουμε τις πληροφορίες που έχετε αποκαλύψει. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα προσωπικά δικαιώματα. Παρακαλούμε σημειώσατε ότι δεν έχουμε καμμία ευθύνη γιά τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών από άλλα μέρη, όπου έχετε διαθέσει μέσω του chat room, notice board, newsgroup κλπ. μέσα από αυτή την ιστοσελίδα. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί σχετικά με το ποιές προσωπικές πληροφορίες αποκαλύπτετε κατ΄αυτόν τον τρόπο.

Χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών που έχουν υποβληθεί σε άλλες ιστοσελίδες.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι γιά τα προσωπικά δικαιώματα και πρακτικές άλλων ιστοσελίδων ακόμη και εάν:
Έχετε εισέλθει στην ιστοσελίδα του τρίτου μέρος από αυτήν την ιστοσελίδα
Έχετε συνδεθεί με αυτήν την ιστοσελίδα από άλλη ιστοσελίδα
Συνιστούμε να ελέγχετε τις σημειώσεις κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε και να επικοινωνείτε με τον ιδιοκτήτη ή τον λειτουργό τέτοιων ιστοσελίδων εάν υπάρχει κάποια ανυσυχία ή απορία.

Υποβολή προσωπικών πληροφοριών τρίτων

Υπάρχει περίπτωση να σας ζητηθεί να παρέχετε προωπικές λεπτομέρειες για την οικογένεια σας ή τους φίλους, γιά παράδειγμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τους στείλουμε λεπτομέρειες για τα προϊόντα μας και τις υπηρεσίες μας. Προτού παρέχετε αυτές τις πληροφορίες, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε την συγκατάθεση τους ότι τα προσωπικά τους δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν κατ΄αυτόν τον τρόπο. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις λεπτομέρειες με τρόπο ασύμβατο ως προς τα προσωπικά δικαιώματα.

Θα αλλάξουν οι σημειώσεις για τα προσωπικά δεδομένα;

Υπάρχει περίπτωση να κάνουμε αλλαγές στις σημειώσεις γιά τα προσωπικά δεδομένα. Εάν κάνουμε κάποιες σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα σας πληροφορήσουμε σε αυτήν την σελίδα. Παρακαλούμε ελέγχετε τις σημειώσεις για τα προσωπικά δεδομένα τακτικά.