3-ΤΡΟΧΑ

METROPOLIS 400i 12’’ SBC

8.499€

ΝΕΟ

METROPOLIS 400i RX-R 13’’ ABS

8.899€